Juodoji Seimo lankomumo buhalterija

| Bir 15, 2011 | Projektai

Politika manęs neveža, tačiau labai mėgstu statistiką, iš kurios galima padaryti vieną kitą įdomesnę išvadą. Dar mėgstu tyliai pasipiktinti apie tai, jog pasaulis neteisingas, visi aplink neefektyvūs ir nesugeba argumentuoti, o oras šiais metais Danijoje turbūt toks prastas tik todėl, kad aš čia atsikrausčiau. Prie viso to pridėjus šiek tiek painų Common sense straipsnį apie tai, jog ir Seimo nariai yra žmonės, įspūdingus Aurimo PHP sugebėjimus ir nors ir nepatogiai, bet viešai prieinamą informaciją Seimo svetainėje, pagaminom Seime.lt.

Seime.lt turėtų bent iš dalies išpildyti tame pačiame Common sense įraše išreikštą poreikį matuoti Seimo narių darbą – ne remiantis oficialia (realiai neapskaitoma?) statistika, o skaičiuojant kiekviename posėdyje išdirbtas valandas. Norint geriau suprasti, kaip sistema veikia, reiktų pasiskaitinėti Seimo statutą, tačiau iš tų 44 tūkst. žodžių turbūt svarbiausi šie:

10 straipsnis. Seimo nario dalyvavimas Seimo darbe

1. Seimo narys privalo dalyvauti Seimo posėdžiuose.

11 straipsnis. Seimo narių dalyvavimas posėdžiuose ir užsienio komandiruotės

1. Laikoma, kad Seimo narys dalyvavo Seimo posėdyje, jeigu jis užsiregistravo daugiau kaip pusėje iš anksto numatytų ir numatytu laiku įvykusių balsavimų dėl teisės akto priėmimo ir užsiregistravo visuose tos dienos Seimo posėdžiuose. Laikoma, kad Seimo narys dalyvavo Seimo komiteto ar komisijos posėdyje, jeigu jis užsiregistravo posėdžio protokolo priede pasirašytinai.

15(1) straipsnis. Seimo nario atlyginimo sumažinimas

1. Seimo nariui, be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavusiam daugiau kaip pusėje Seimo posėdžių, kuriuose iš anksto buvo numatytas ir numatytu laiku įvyko balsavimas dėl teisės aktų priėmimo, to mėnesio atlyginimas mažinamas vienu trečdaliu. Remiantis Etikos ir procedūrų komisijos išvadomis, atlyginimas sumažinamas Seimo valdybos sprendimu. Suma, kuria sumažinamas Seimo nario atlyginimas, išskaitoma iš Seimo nario artimiausio mėnesio atlyginimo.

Kitaip tariant, norėdamas gauti pilną atlyginimą, Seimo narys turi per mėnesį sudalyvauti bent pusėje Seimo posėdžių, kuriuose laiku vyko iš anksto numatyti balsavimai dėl teisės aktų priėmimo. Laikoma, jog Seimo narys dalyvavo tos dienos Seimo posėdyje, jei (1) užsiregistravo daugiau nei pusėje visų numatytų bei laiku vykusių balsavimų ir (2) užsiregistravo visuose tos dienos posėdžiuose (Common sense sako, jog „užsiregistravo posėdyje“ reiškia „bent kartą balsavo“). Tai reiškia, jog jei šiandien vyko du posėdžiai (rytinis ir vakarinis), jei juose vyko 14 balsavimų (10 iš jų – dėl teisės aktų priėmimo, bet tik 7 laiku), Seimo narys oficialiai dirbo, jei balsavo bent 4 kartus (4 > 7/2) iš tų 14, ir tie balsavimai vyko abiejuose posėdžiuose. Tačiau žiūrint į lankomumo duomenis, kuriuos pateikia Seimo svetainė, pasirodo, jog norint gauti pliusą prie savo pavardės užtenka dalyvavimo ir viename posėdyje (pvz., gegužės 26 d. lankomumas). Tad arba realios taisyklės neatitinka statuto, arba kas nors norėjo mane sumaišyti, todėl nusprendė pateikti bevertę statistiką (vertingą statistiką su neteisingais terminais?). (Trečias variantas – statutas parašytas per painiai mano prie teisinių dokumentų nepratusioms smegenims.)

Vienaip ar kitaip, Seime.lt stengiasi bent iš dalies padėti tiems, kuriems įdomus tautos išrinktųjų posėdžių lankomumas, tačiau bandyti susekti Seimo narių migraciją balsavimų metu nekyla rankos. Svetainėje pateikiama dviejų tipų informacija: keletas statistikos rinkinių, bendrai nusakančių Seimo lankomumo ir balsavimo rodiklius, bei informacija apie kiekvieną Seimo narį. Įdomiausi duomenys visgi lankomumo, tad juos pateikiame dviem būdais. Pirmasis – oficiali Seimo statistika, kuri teigia, kad posėdžiuose kasdien sudalyvauja 80-90% visų narių. Antrasis – mūsų protingas metodas, leidžiantis (remiantis tiksliais kiekvieno balsavimo laikais) gana tiksliai pasakyti, kiek valandų iš viso tą dieną Seimo narys dirbo. Tad šalia oficialių skaičių pateikiam ir realiai išdirbtų valandų skaičių procentais. Pavyzdys: nors tą pačią gegužės 26 d. posėdžiuose oficialiai dalyvavo 123 Seimo nariai, nei viename balsavime užsiregistravusiųjų skaičius nesiekė 100, o apie pietus bei vakarop skaičiai nukrito iki gėdingai mažų (pvz., 13:04 – 13:52 vykusioje Vyriausybės valandoje dalyvavo 17 narių).

Kitaip tariant, ši statistika paremia Common sense išvadą apie tai, ko galima iš Seimo narių pasimokyti:

nebereikalaukite, kad darbuotojai dalyvautų projektuose ar užduotyse. Pakaks to, kad jie porą kartų per dieną apsilankys biure (ar gamyboje) kelioms minutėms.