Ką Biblija sako apie gėjus ir vergų pirkimą

| Geg 15, 2012 | Pamąstymai

Prieš porą dienų Barack Obama išreiškė savo palaikymą tos pačios lyties žmonių santuokoms. Kaip pastebėjo ThinkProgress, paskutinį kartą prezidentas apie tokias santuokas kalbėjo prieš bene pusantrų metų, tuomet sakydamas, jog jo požiūris po truputį artėja prie pritarimo. Tiesa, prieš tapdamas prezidentu, Obama dar 1996-aisiais sakė: I favor legalizing same-sex marriages, and would fight efforts to prohibit such marriages.

Šįkart Obama savo poziciją išdėstė plačiau, nuostabiai parinkdamas tinkamus žodžius, paliesdamas savo šeimą, tradicinį požiūrį ir  net religiją:

The thing at root that we think about is, not only Christ sacrificing himself on our behalf, but it’s also the golden rule — you know, treat others the way you would want to be treated. And I think that’s what we try to impart to our kids, and that’s what motivates me as president.

Pilna prezidento kalba santuokos tema.

Kai kuriems bažnyčios, kuri garsiai prieštarauja meilei tarp dviejų vienos lyties asmenų, atstovams toks prezidento pareiškimas nepatiko:

I don’t think that’s appropriate for the president. The Bible’s strictly against that.

Biblija neretai naudojama kaip pagrindinis argumentas prieš homoseksualų santuokas. Ir atsikirsk, kad nori, jei Švento Rašto nesi skaitęs. (Trumpintų Biblijos versijų su daug paveiksliukų diskusijoje, deja, nepacituosi). Tad prieš beveik pusmetį nuspręndžiau Dievo Žodį perskaityti. Skaitydama po du skyrius kasdien, savo 1400+ puslapių leidimą turėčiau baigti kitų metų vasarą, tad kol kas vis dar negaliu apibendrinti Biblijos požiūrio į homoseksualumą. Tačiau porą įrodymų, jog Senasis Testamentas prieštarauja vyrų intymumui, radau (citata iš Kunigų knygos 18:22):

Nesugulsi su vyriškiu tarsi su moterimi; tai pasibjaurėtina.

O čia ir mirties bausmė už tą pasibjaurėtiną aktą (Kun 20:13):

Jei vyras sugultų su vyriškiu tarsi su moterimi, jiedu abu nusikalto bjauriu iškrypimu ir užsitraukė kraujo kaltę.

Kunigų knyga (subjektyviai vertinant) yra vienas iš sudėtingiausių Senojo Testamento skaitinių: kūrinys pilnas ne veiksmo, asmenybių ar poezijos, o be proto detaliai aprašytų taisyklių. Tradiciškai, Kunigų knygą parašė Mozė, gyvenęs prieš gerus tris-keturis tūkstančius metų. Istoriškai, knyga buvo rašoma bei perrašoma iki ~500 m. prieš Kristų. Vienaip ar kitaip, Kunigų knyga atspindi įdomius, neretai nesuprantamus tų laikų įstatymus; ją naudoti kaip įrodymą, jog Dievas nemėgsta gėjų, yra mažų mažiausiai juokinga. Mat ten pat Dievas reikalauja degintų aukų (Kun 1:14-15)…

Jei atnaša VIEŠPAČIUI yra deginamoji auka iš paukščių, jis parinks ją iš purplelių ar balandžių. Kunigas atneš jį prie aukuro, nusuks galvą ir ant aukuro pavers dūmais. O kraujas bus išlietas ant aukuro šonų.

…draudžia liesti moteris, kai jos nešvarios (Kun 15:19)…

Kai moteris patiria kraujoplūdį, kuris yra įprastinis išsiliejimas iš jos kūno, nešvari ji bus septynias dienas. O kas ją palies, bus nešvarus ligi vakaro.

…draudžia dėvėti drabužius, pagamintus iš daugiau nei vienos medžiagos (Kun 19:19)…

Laikysitės mano įstatų. Nekergsi savo galvijų su kita rūšimi; nesėsi savo dirvoje dviejų sėklų rūšių; nenešiosi drabužio, pasiūto iš dvejopo audeklo.

…mirtimi baudžia neištikimybę (Kun 20:10)…

Jei vyras svetimauja su ištekėjusia moterimi, nusikalsdamas svetimavimu su artimo žmona, abu ­ svetimautojas ir svetimautoja ­ bus nubausti mirtimi.

…ir leidžia pirkti vergus iš kaimyninių šalių (Kun 25:44-46):

Vergą ar vergę gali laikyti tik jei pirksi vergus iš kaimyninių tautų. […] Tokie vergai bus jūsų nuosavybė. Galite juos palikti savo vaikams kaip paveldimą nuosavybę, padarydami juos amžinais vergais. Su jais galite elgtis kaip su vergais.

Iš kitos pusės, ta pati knyga labai suprantamai draudžia aukoti vaikus, miegoti su savo motina, teta, seserimi, vaikais bei gyvuliais (Kun 18) ar paversti savo dukrą prostitute (Kun 19:29). Tačiau knygą vaikinuoja garsusis akis už akį (Kun 24:19-20):

Kas sužalotų artimą, tam bus padaryta, kaip jis padarė: galūnė už galūnę, akis už akį, dantis už dantį. Kokią žaizdą jis padarė artimui, tokia ir jam bus padaryta.

Čia aš nušoksiu į priekį, į Naująjį Testamentą, į Jėzaus mokymus evangelijoje pagal Matą (Mt 5:38-42):

Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.

Visos tos senosios taisyklės, mums tokios keistos, net barbariškos, buvo savų institucijų neturėjusios tautos teismų pamatas. Jos siekė teisingumo, kuomet bausmė už nusikaltimą iškeliama aukščiau už žiaurų kerštą, o vargšai turi tokias pat teises kaip ir turtingieji. Jėzus sakė, jog senosios taisyklės nebetinka mūsų laikams, jog aklai jas sekantys pasuka taisykles sau tinkamu kampu siekdami keršto. Tad gal laikas būtų visiems, cituojantiems Senojo Testamento mokymus, suprasti, kad visai kaip ir nebedeginam avių bažnyčiose, taip ir kai kurios kitos taisyklės yra pora tūkstančių metų pasenusios.

Pabaigai, įrašą įkvėpęs Aurimo radinys: atviras James Kauffman, Unviersity of Virginia profesoriaus, laiškas. Kurio jis, pasirodo, nerašė. Kitaip tariant, vienas iš interneto mitų, šedevras visame gražume – jei kartais ir tau kyla klausimas, ar sekmadieniais dirbantį savo kaimyną turėtum mirtimi nubausti pats, ar geriau palikti šį darbą policijai.

 • Dar viena priežastis pagaliau perskaityti visą nuo pradžios iki galo. Kaip sakoma, made my day.

 • dzyvai

  Kaip sakė Bibliją studijavęs (specializacija) kunigas, kad Bibliją suprasti, reikią ją perskaityti mažiausiai du kartus. Pirmą kartą skaityti kaip literatūros kūrinį – kad suprasti istorinį kontekstą ir išraiškos formą – kalbą (čia kas moka rusiškai, rekomenduotinas senasis vertimas į rusų kalbą (raudona knyga :), nes ten vertimo požiūriu vanduo arčiau kisieliaus, ir panaudota senoji rusų kalba turi išraiškos formas, kurias su dabartinėmis sunku perteikti) , ir tada antrą kartą, kad supratus kontekstą ir kalbą, pamėginti suprasti kas ten parašyta. Beje, skaitant, reikia nuoširdaus noro ją suprasti. Bet ir vieną kartą Bibliją perskaičiusiems valio!

  • Ačiū už komentarą. Aš, tiesą sakant, skaitau anglišką vertimą (New International Version). Įsigijau Student Bible – nuostabi knyga su sudėtingesnių ar istoriškai svarbesnių vietų paaiškinimais, trumpais straipsniais apie kontekstą, išsamiom įžangom prieš kiekvieną knygą. Angliška Biblijos versija man patinka savo gražia kalba – matyti lietuviški vertimai to žavesio neturėjo (o gal tiesiog ne ten žiūrėjau). Šiaip ar taip, Bibliją verta perskaityti visiems – ne dėl religijos (čia jau kiekvieno asmeninis reikalas), o dėl jos literatūrinės vertės.

 • Dmitrijus

  Netyčia čia atkeliavau – įdomu buvo perskaityti.
  Tačiau apie homoseksualizmą buvo rašoma ne tik Senajam Testamente. Naujajam Testamente jis irgi yra minimas – plačiau galima čia paskaityti http://www.ewtn.com/library/humanity/homo4.htm

  • Dėkui už nuorodą, bus labai įdomu paskaityti.

 • tikras lietuvis

  Pasigedau autorės išvadų.
  Kokios jos?
  Ar palaikančios visuomenės daugumos nuomonę, o gal – kosmopolitinės (= viskas perkama ir parduodama)?

  • Išvados va čia: Tad gal laikas būtų visiems, cituojantiems Senojo Testamento mokymus, suprasti, kad visai kaip ir nebedeginam avių bažnyčiose, taip ir kai kurios kitos taisyklės yra pora tūkstančių metų pasenusios.

   Ir nežinau, ką reiškia kosmopolitinis požiūris. Perkama toli gražu ne viskas. Tai, kas svarbiausia, kainos neturi. Bet taip pat nepritariu ir daugumos nuomonei (jei čia apie tą daugumą Lietuvoje, kuri norėtų su broliais latviais dviejų metrų falą per Rygą nešti prieš gėjus protestuodami). Tad visgi pasirinksiu trečią variantą: kas ką myli, o kas ko ne – nei mano, nei jūsų reikalas.

 • tikras lietuvis

  Papildau.
  Lietuviškai – ne Biblija, o Šventasis raštas, nors iš esmės tai – bendražmogiškų elgesio normų rinkinys, sudėtas į kūrinį, skirtą išaukštinti tam tikrą tautą.

 • Luke 17 (KJV):

  34 I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.

  35 Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.

 • Krabas

  Kas labiausiai knisa – tai kad atsilikėliai pamokslaudami panašiomis
  temomis suklumpa dvejose vietose: 1. Neskiria Sejojo Testamento
  (judaizmo autoriteto) nuo Naujojo Testamento (krikščionybės autoriteto) 2. Bijo skaityti ir cituoto Koraną, nes taip gali įžeisti šią „taikos religiją“.
  Patarimas visiems – jei asaba, kalbanti apie homoseksualizmą
  ir monoteistines religijas, nelygina ST su NT, taipogi ST su Koranu ir NT
  su Koranu, tai tokia asaba yra tik pasigailėjimo vertas propagandistas,
  kaip ir tie naciukai, kurie labai neseniai kažkokiu būdu „išsiaiškino“, kad žydai yra ne žmonės ir tai užprotokolavo įstatymiškai. Priminsiu, kad Hitlerio partijos kliedesius palaikė, ne kokie keli tūkstančiai budulių skustom makaulėm, o net 90 procentų turinčių balso teisę Vokietijos žmonių.
  Taip, kad savo varomą proagandą palikite Aušrinei-Marinei, sovietmečiu priklausiusiai Komunistų partijai (sodinusiai homoseksualistus į kalėjimus ir gydyklas), atėjusiai į Seimą su nacių ir nusikaltėlių Paksistų partija, o dabar propaguojančiai abortus ir sodomiją jau būnant Socdemų partijoje. Jūs ne geresni už Hitlerį, neėdusį mėsos, mylėjusį šunis ir kartu su žydais žudžiusį nabages vienuoles.